Biologische kip niet duurzaam - Artikelen Eerlijk Voedsel - Eerlijk Voedsel

Ga naar de inhoud

Biologische kip niet duurzaam

Eerlijk Voedsel
Gepubliceerd door in Voeding ·
De Nevedi, de brancheorganisatie voor de diervoeder industrie, stelt op hun site dat het grondstoffengebruik en de uitstoot van wat we biologische kippen noemen hoger is dan bij plofkippen.
Is dat erg, is dat een heel vervelende constatering?
De plofkip wordt onder minimale omstandigheden met precies afgestemde hoeveelheden voedsel onder optimale omstandigheden voor een snelle groei gekweekt.
Ideaal voor de duurzaamheid als je die berekend op basis van hoeveelheid gebruikte grondstoffen en de hoeveelheid ontlasting van het beest.
We kijken echter niet naar de leefomstandigheden en de gezondheid van de plofkip. We kijken ook niet naar de kwaliteit van het vlees voor de consumptie.
We kijken dan ook niet naar de grote hoeveelheden antibiotica die bij de plofkip worden gebruikt.
Een biologische kip heeft meer ruimte en kan derhalve ook meer lopen. Dat kost energie en dat gaat ten koste van de groei. Het beest is ook gezonder en kan toe met veel minder antibiotica.
Het mooiste vanuit productie bezien zou zijn om kippen al snel na hun geboorte vast te binden zodat ze niet bewegen. Blijkbaar wil Wageningen Universiteit, waar dit stuk oorspronkelijk vandaan komt, die kant op, want dat is pas echt duurzaam. Zo'n kip verspilt geen energie aan bewegen. Energie die deze asociale kip in vleesproductie had moeten stoppen. Je moet immers als kip weten waarvoor je hier op aard bent.
Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit wil, onder het mom van de wereld voeden, nu beweren dat de biologische kip in feite asociaal is. Die gebruikt te veel voedsel om de mensen in de wereld van voedsel te kunnen voorzien.
Nu kan je je afvragen of we als mensheid dan niet beter af zouden zijn als we zelf dat kippenvoer zouden eten en het niet  ondoelmatig eerst via een kip laten lopen.
Kortom, als het gaat om duurzaamheid, dan is het kweken van kippen op zich al een heel ondoelmatige manier om aan voedsel voor mensen te komen. Wij kunnen prima leven op de zaden die de kern van het kippenvoer vormen. Laten we heel die kippensector schrappen en moet je eens kijken hoeveel schoner alles wordt en hoeveel mensen we meer kunnen voeden!
Tot... het moment er komt dat we constateren dat mensen zelf ook nogal ondoelmatig met hun energie omgaan.
Ook de ontlasting van mensen is nogal vervuilend. Wat als we die mensen nu eens eerst vastbinden en in kooien stoppen en minder te eten geven, om dan later tot de constatering te komen dat de wereld eigenlijk beter af is zonder die vervuilende parasieten die we mensen noemen?
Ik begrijp dat de diervoederindustrie en de universiteit deel willen uitmaken van de duurzaamheid discussie, maar ik denk dat ze voorzichtig moeten zijn met het al te driest promoten van de industrievorm waar ze  het meeste aan verdienen en waar ze tot op heden voor opgeleid hebben. De wereld is aan het veranderen en Wageningen Universiteit en Nevedi  zijn blijkbaar nog altijd bezig met wat de afgelopen 100 jaar de beste weg was. In mijn optiek is die weg al enkele jaren geleden doodgelopen. Het wordt tijd dat Nevedi, maar zeker ook Wageningen Universiteit, dat ook in gaan zien.
Hun zielige poging om duurzaamheid te ontkoppelen van biologisch en hun poging het voeden van mensen op een manier die op zichzelf al ondoelmatig is te promoten, werkt tegen ze.
Ze kunnen technisch op bepaalde punten wel gelijk hebben, maar dierwelzijn is meer dan een technische optelsom. Mensen zijn niet rationeel als het gaat om maximering van de winst. Mensen zijn in staat gebleken hun eigen kinderen en familie te vergiftigen als het de winst  maar zou maximeren. Helaas is het dus zo dat regulering nodig is om ons zakelijk handelen menswaardig te houden. Bij intensieve veeteelt bedrijven is vrijwel altijd sprake van vervuiling van de grond en sloten met bijvoorbeeld de al genoemde antibiotica. Dat spul is daar niet bij toeval gekomen, het is er gedumpt. Dat was goedkoper dan netjes verwerken. Winstmaximalisatie, maar ondertussen is de omgeving wel  vervuild.
Dat aantoonbare wangedrag houdt in dat we actief moeten ingrijpen om winstmaximalisatie niet ten koste van menselijk handelen te laten gaan. In andere woorden, we moeten de industrie bewust dwingen  tot matiging omdat zonder die matiging de kippen letterlijk vastgebonden zouden worden.
Als mensen zouden we ook kippen een kipwaardig bestaan moeten bieden. Ook als dat duurder is. Ook als dat inhoudt dat de consument de goedkoopst mogelijke kip hier straks niet meer kan kopen omdat deze verboden is. De onwetende consument zou zelf de goedkoopste kip gewoon kopen. Maar vraag je of ze de plofkip willen, dan zeggen ze echter neen. Aan de verpakking zie je niet dat het een plofkip is. Je ziet slechts de laagste prijs.
De "markt" is dus niet altijd de beste weg om menswaardige besluiten door te laten nemen.
De oude wegen zijn tegenwoordig niet meer de te belopen wegen.
Dat  besef had Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR nog niet. Ik vraag me af wanneer hij eindelijk wakker gaat worden.


Terug naar de inhoud