Minder vlees en Moerman - Artikelen Eerlijk Voedsel - Eerlijk Voedsel

Ga naar de inhoud

Minder vlees en Moerman

Eerlijk Voedsel
Gepubliceerd door in Ziekte ·
Tags: moermanvleesgraanmaïs
De mens is een alleseter en aldus is vlees iets wat in het menu hoort. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben dan ook bewust een vlees en vis eter.
Echter realiseer ik me dat we tegenwoordig echt veel te veel vlees en vis eten.
We hebben het goed en dus ligt er iedere dag een flinke homp vlees op het bord. Hoewel het lekker is, moet het fors minder.
  
Dat is niet alleen goed voor eigen lichaam, maar als we het allemaal doen en de veestapel kan minder worden, dan is het ook goed voor het milieu.
Immers komen er heel wat broeikasgassen uit de varkens en koeien en uit hun uitwerpselen.
Maar ook eten die beesten enorme hoeveelheden aan graan en maïs en kosten ze enorme hoeveelheden aan water.
Dieren opkweken voor hun vlees is in feite een enorm ineffiënte vorm van voedsel kweken. Als we doorgaan zoals we nu doen, dan is het 100% zeker dat we de wereld over een aantal jaren niet meer kunnen voeden.
Er moet dus iets veranderen en een kleinere veestapel lijkt mij een logische aanpassing.
Aangezien we toch al te veel vlees sten, is het geen enorme opoffering om op dat gebied te minderen.
De arts Moerman ontwikkelde al voor de tweede wereldoorlog zijn Moerman dieet methode. Deze bestond er uit dat je geen vlees meer at en de stoffen die je daarom ging missen via supplementen tot je nam.
Wetenschappelijk is het nooit bewezen, maar zijn resultaten lieten wel zien dat voeding zeker van invloed was op de gezondheid van mensen. Minder vlees bleek 'gezond' te zijn.
Een anecdote over Moerman.
In 1939 besloot hij een door andere artsen opgegeven patient op het Moerman dieet te zetten. In het ziekenhuis had men namelijk uitgezaaide tumoren in de buikholte ontdekt en geconstateerd dat opereren zinloos was. De patient werd dichtgenaaid en naar huis gestuurd.
Moerman zette hem op dieet en een jaar later was hij van zijn kanker af.
De conclusie van de collega artsen...
- Ze zullen in het ziekenhuis wel een fout gemaakt hebben en een gecompliceerde blinde darm ontsteking aangezien hebben voor de kanker.
Men wilde gewoon niet toegeven dat Moerman mogelijk wel eens iets heel belangrijks had ontdekt. Iets dat in feite zonder dure artseningrepen kon leiden tot genezing van kankerpatienten. De artsen die later de methode Moerman onderzochten, stonden dan ook niet echt open voor deze opzet. Iets wat Warburg, die er al eerder achter kwam dat kankergezwellen vaak ontstaan door zuurstofgebrek op celniveau, ook overkwam.
Het aardige is dat het dieet van Moerman totaal niet overeenkomt met het dieet zoals de veganistische Amerikaanse arts John McDougall dat voorstaat. Moerman was echter gericht op kanker bestrijding, terwijl McDougall zich richt op gezonde voeding. We mogen die verschillende uitgangspunten niet uit het oog verliezen.
Daarbij is er veel onderzoek gedaan sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw. Moerman was zijn tijd ver vooruit. Verder onderzoek heeft later uitgewezen dat hij bij sommige voedingsoorten niet goed zat. Nog altijd zijn er enkelen die vasthouden aan de oorspronkelijke Moerman methode. Dat is niet slim, omdat Moerman zijn methode ook is blijven ontwikkelen en zich realiseerde dat het nog altijd beter kon.
De Moerman methode is in 1958 beoordeeld door de arts Delprat. Moerman was aanvankelijk blij met dit onderzoek. Delprat bleek echter als arts enorm bevooroordeeld te zijn en kwam met een vernietigend rapport. Moerman raakte er zeer verbitterd door en wantrouwde zijn reguliere collega's vanaf dat moment. Pas in 1979 kwam het tot een heronderzoek van dat Delprat rapport. Het Delprat onderzoek werd toen met de grond gelijk gemaakt. Helaas echter was ondertussen al twintig jaar verstreken.
Er werd in 1979 besloten tot een nieuw onderzoek, maar binnen de medische wereld en bij het Wilhemina kankerfonds dat voor de gelden zou zorgen was er zoveel vooringenomenheid dat het nooit tot een nieuw onderzoek is gekomen. Juist omdat men vanuit de medische wereld zwaar tegengas blijft geven, is de methode nooit onomstotelijk onderzocht.
Het voormalige Wilhelmina Kankerfonds heb ik nog altijd zware kritiek op. Het huidige KWF kankerbestrijding fonds is in feite een geldschieter voor de reguliere kankerbestrijding. Een soort suikeroompje voor de grote pharmaceutische industrie die via deze weg gratis geld krijgt. Men wil geen kanker voorkomen. Het KWF wil slechts onderzoekers aan het werk houden met geld van goedwillende maar in feite onwetende consumenten die denken dat er goed werk verricht wordt. Helaas zoekt men het in de verkeerde hoek, namelijk in achterhaalde denkbeelden en bestrijding in plaats van voorkoming. Dat fonds is werkelijk een schande.
Hier kunt u uw donatie opzeggen: https://www.opzeggen.nl/goed-doel/kwf-kankerbestrijding/opzeggen
U kan er beter zelf informatie over het voorkomen van kanker van kopen en net als ik die informatie gaan delen. Daar hebben we met z'n allen veel meer aan.
Het wordt vanuit de medische wereld niet hardop toegegeven, maar ieder weldenkend mens realiseert zich tegenwoordig dat voeding enorm belangrijk is. Ook de al 100 jaar oude conclusie dat zuurstofgebrek op celniveau wel eens de hoofdoorzaak van veel soorten kanker kan zijn, vindt steeds meer gehoor. Het mag onderhand wel eens tijd worden.
Het  blijft echter moeilijk voor de medische wereld om te erkennen dat voeding ook kanker kan genezen. Het wordt gezien als een soort brevet van onvermogen van artsen en de medische wereld dat een ziekte die medische wetenschappers al een eeuw voor een enorm probleem gezet heeft zo simpel tegen te gaan en te genezen zou zijn.
Daarbij wordt er veel te veel geld verdiend aan de ingewikkelde en in feite middeleeuwse vorm van kanker bestrijden.
Meer over KWF en Brian Peskin
Dit dieet lijkt in de basis veel op wat Moerman propagandeerde.


Terug naar de inhoud