Neue Medizin - Artikelen Eerlijk Voedsel - Eerlijk Voedsel

Ga naar de inhoud

Neue Medizin

Eerlijk Voedsel
Gepubliceerd door in Ziekte ·
Uw artikel  sprak mij aan. Ook al elders was ik artikelen over deze absurde problematiek tegen gekomen (Anneke Bleeker, Toine de Graaf, Gert  Schuitemaker).
Eerdere inspanningen van mensen hebben niet kunnen voorkomen dat deze wetsregels zijn doorgedrukt.
Toen ik las dat een heleboel gezondheids journalisten binnenkort zonder werk zouden komen te zitten, schoten mij wat ideeën te binnen hoe zij zich toch nuttig kunnen maken in de toekomst. Nuttig voor het welzijn van de mensheid en voor het terugdringen van giga kosten van ons gezondheidsstelsel. Omdat ik in uw artikelen over gezondheid een verhaal over de Neue Medizin van dr. Hamer las, wil ik de ideeën graag met u delen. In 2008 stootte ik toevallig -uiteraard via internet - op een verhaal over de Neue Medizin en sindsdien heb ik mij in deze nieuwe kijk op de geneeskunde verdiept. In mijn omgeving probeer ik familie en kennissen bewust te maken van deze biologische, psychosomatische en holistische benadering van ziekte, maar ondervind tot mijn verbazing en verwondering toch in hoofdzaak ongeloof. Het vertrouwen in de reguliere geneeskunde is blijkbaar zo groot, dat men zich bij voorbaat niet kan voorstellen dat daar iets goed mis is.
Wat mij tegenstaat in de reguliere geneeskunde is dat weinig tot geen aandacht besteed wordt aan preventieve geneeskunde en aan voedingsleer en dat de focus ligt op symptoombestrijden in plaats van oorzaakgerichte aanpak. Zonder zich te bekommeren over de oorzaak worden slechts symptomen bestreden en onderdrukt in de valse veronderstelling dat daarmee de problemen kunnen worden opgelost. Dat mensen genezen ligt naar mijn mening aan het zelfhelende vermogen van het lichaam en nauwelijks aan het toedienen van medicamenten. Bezien vanuit de Neue Medizin wordt met de symptoombestrijding meestal zelfs het genezingsproces afgeremd en ondermijnd.
Maar nu terug naar mijn idee hoe journalisten kunnen helpen het bewustzijn van de consument van gangbare medische zorg, te verruimen, waar het "hun eigen gezondheid" betreft.
Deze journalisten zouden de onvolkomenheden van de gangbare geneeskunde voor het voetlicht kunnen brengen door te schrijven over:
- De ongezonde manier waarop onze industriële voeding wordt bereid;
- Over de gevolgen van opgepepte veeteelt en landbouw;
- Hoe ongezond voorgeschreven medicijnen wel zijn. Immers de mogelijke bijwerkingen overtreffen veruit de veronderstelde beperkte werkzaamheid. Werkzaamheid die in hoofdzaak statistisch wordt onderbouwd en weinig zegt of het ook een individuele zieke zal helpen die bij haar of zijn dokter te rade gaat. De kleine lettertjes in de bijsluiters worden al veel te lang onderbelicht. Het is bijvoorbeeld toch te zot voor woorden dat kanker verwekkende medicijnen gebruikt worden in ... medicijnen tegen kanker.
- Psychosomatiek en een meer holistische benadering van patiënt en ziekte. Hoe kan het dat medici en medische specialisten nog steeds bij hoog en laag volhouden dat de psyche NIET van invloed is op ziekte en genezing? (Neue Medizin) "We are incredible powerfull beings. And we have the ability to heal ourselves by truly beleving in it. This is not whishful thinking. This is a documented fact = Placebo Effect."
- De biologische benadering van ziekteprocessen en genezing (Neue Medizin),
- De houdsbaarheiddatum van de aannames over zogenaamde auto-immuunziekten en chronische ziekten;
- De biologische zelfhelende systemen van het menselijke lichaam,
- De resultaten van divers medisch wetenschappelijk onderzoek dat door de praktiserende medici en specialisten NIET wordt geïntegreerd in de dogmatische, schoolgeleerde protocollen.
- De beperkingen van het Westerse medische denken ten opzichte van Oosterse geneeskundige opvattingen en en die van Natuurvolkeren.
Ik denk dat deze onderzoek-journalistiek mogelijk moet zijn, zonder in strijd te komen met medische uitspraken. Het paradigma van de zogenaamde medische wetenschap staat bol van niet bewezen hypothesen, zoals de aanname van de auto-immuunziekten en de infectieleer. Op basis van een paar eenvoudige, maar ver strekkende, biologische natuurwetten, laat dr. Hamer zien dat veel van die hypothesen niet vol te houden zijn. Als dan de academische medische wetenschap stelselmatig niet bereid is om die biologische natuurwetten te verifiëren dan wel te falsificeren, dan zouden de gezondheids journalisten hun invloed kunnen doen gelden om hier vanuit de wetenschap der Biologie WEL onderzoek naar te doen en dit breed voor het voetlicht te brengen. De Westerse geneeskunde is naar mening een ontspoorde tak van de Biologie. Het zou verstandig zijn als zij haar uitspraken en hypothesen regelmatig toetst aan de nieuwste Biologische kennis.

Met vriendelijke groet.
Hommo Huizenga

Gepensioneerd gemeentelijk beleidsambtenaar groenvoorziening met veel interesse voor ondermeer de Permacultuurideeën en Natuurlijker Groenbeheer en totaal geen journalistieke aspiraties.


Terug naar de inhoud